ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్క్లిఫ్ట్ కోసం లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్